"Revenue from the community
for the community"
MINISTRY OF REVENUE & CUSTOMS
PUBLIC ANNOUCEMENT ON NEW INDIVIDUAL INCOME TAX RATES

Please note that Cabinet approves the new individual Income Tax Rates to be effective on the 1st July, 2017 as follows:

CHARGEABLE INCOME

INCOME TAX RATE

$ 0   -   $10,000

0%(Tax Free)

$10,001  - $30,000

10%

$30,001  -  $60,000

20%

$60,001  and over

25%

 

For more details on this, contact 23444 or email cst@revenue.gov.to.

Thank you

CEO – Ministry of Revenue and Customs

 


POTUNGAUE TANAKI PA’ANGA HU MAI MO E TUTE
FANONGONONGO TUKUHAU FO’OU KIHE TUKUHAU TA’OFI VAHENGA

Ki he kau totongi Tukuhau kotoa, kataki ‘o fakatokanga’i age kuo tali ‘e he Kapineti ‘a e fakatu’utu’unga fo’ou ki he Tukuhau Ta’ofi Vahenga ke kamata ngaue’aki ia ‘i he ‘aho 1 Siulai 2017, ‘o anga pehe ni:

VAHENGA KE TUKUHAU’I

FAKATU’UTU’UNGA

$ 0   -   $10,000

0%(‘ikai tukuhau’i)

$10,001  - $30,000

10%

$30,001  -  $60,000

20%

$60,001  mo lahi hake

25%

 

Ki ha toe fakaikiiki mo ha faka’eke’eke, fetu’utaki mai ki he telefoni 23444 pe koe ‘imeili cst@revenue.gov.to.

Malo he fekau

Pule Potungaue Tanaki Pa’anga Humai mo e Tute

 

Improving the lives of Tongans through effective & efficient tax & customs administration